Често поставувани прашања

Додадете на секој 5 литри по едно пакување Engine Flush. Оставете го автомобилот да работи во место во продолжение на 20-30 мин. Потоа сменете го маслото. За оптимални резултати, препорачуваме додавање на новото масло Oil Booster или Nano Engine Protect and Seal.

Предности на редовното чистење на системот за масло:

  • спречува спечување на сегментите
  • ја намалува бучавата
  • ја подобрува работата на моторот
  • ја намалува потрошувачката на масло

Исцедете ја загадената со масло течност за ладење. Наполнете го системот за ладење со вода. Додадете на секој 10 литри по едно пакување Radiator Oil Cleaner. Вклучете го моторот и оставете го да работи самостојно 15-20 мин. до оптималната работна температура на моторот. По чистењето измијте го проширениот сад рачно.

Забелешка: Системот за греење треба да работи на максимална температура при максимална брзина.

Додадете Radiator Stop Leak по едно пакување на секој 10 литри течност за ладење. Вклучете го моторот и пуштете го греењето на максимална температура. Оставете го автомобилот да работи во место 5-10 мин.

Забелешка: Доколку е потребно нивото на течност за ладење да се коригира во дозволените граници.

За чистење на течноста за ладење во системот за масло: додајте на секој 6 литри едно пакување Engine Flush + едно пакување Fuel Line Cleaner. Вклучете го моторот на автомобилот и оставете го да работи самостојно во место 15-20 мин. Потоа исцедете го старото масло и сменете го според барањата на производителот.

Исчистете го системот за масло на автомобилот со Engine Flush. Сменете го маслото според упатството на производителот. Додадете на секој 5 литри по едно пакување Hydraulic Lifter Care. 

Забелешка: Во случај да нема механички дефект по 5-10 км. “тропањето“ и бучавата се намалуваат. 

При затнување на филтерот за тврди честички следете ги упатствата за употреба на DPF Flushing Liquid. Задолжително по чистење на филтерот со DPF Flushing Liquid додадете едно пакување DPF Super Cleaner во 50-60 литри гориво.

Забелешка: Пред да го исчистите филтерот со DPF Flushing Liquid проверете дали сензорот за температура работи правилно.

*Постапката да се прави само во работилница.

1. За дизел автомобили следете ги упатствата за употреба на Common Rail Diesel System and Protect, Diesel System Super Cleaner. Додајте една пакување (375 мл.) на 15 литри гориво и возете во вон градски услови со нормална брзина околу 50-60 км.

2. За бензинските автомобили следете ги упатствата за употреба на Fuel Line Cleaner. Додајте една пакување (375 мл.) на 15 литри гориво и возете во вон градски услови со нормална брзина околу 50-60 км.

Додајте во системот за масло едно пакување Engine Oil Stop Leak на секој 5 литри масло.