За проблем со филтерот за тврди честички (DPF)

При затнување на филтерот за тврди честички следете ги упатствата за употреба на DPF Flushing Liquid. Задолжително по чистење на филтерот со DPF Flushing Liquid додадете едно пакување DPF Super Cleaner во 50-60 литри гориво.

Забелешка: Пред да го исчистите филтерот со DPF Flushing Liquid проверете дали сензорот за температура работи правилно.

*Постапката да се прави само во работилница.