Масло во системот за ладење

Исцедете ја загадената со масло течност за ладење. Наполнете го системот за ладење со вода. Додадете на секој 10 литри по едно пакување Radiator Oil Cleaner. Вклучете го моторот и оставете го да работи самостојно 15-20 мин. до оптималната работна температура на моторот. По чистењето измијте го проширениот сад рачно.

Забелешка: Системот за греење треба да работи на максимална температура при максимална брзина.