Превенција на системот за гориво

Зошто редовно да го чистите системот за гориво?

Редовното чистење на системот за гориво на бензин со Fuel Line Cleaner и на дизел автомобилите со Common Rail целосно ги отстранува сите загадувачи и наслаги од резервоарите и коморите за согорување.

Предности:

  • оптимална потрошувачка на горивото
  • поголема моќност на моторот
  • „помирна„ работа на моторот
  • заштита од корозија и ‘рѓа
  • намалени емисии на CO2