Превенција на системот за климатизација

За превенција на системот за климатизација ви препорачуваме на секој 3-6 месеци да користите Klima Fresh, Air Condition Disinfectant или Air Condition Foam Cleaner.

Предности кои ги добивате:

  • штити од алергии
  • дезинфекција на целиот систем
  • чисти габи, мувла и др.
  • ги задржува функциите на филтерот за подолго