Превенција на системот за ладење

Редовното чистење на системот за ладење со Radiator Flush пред смена на течноста за ладење, Ви гарантира:

  • оптимално функционирање на системот
  • чист систем и чиста течност за ладење
  • гарантира ефикасна работа на термостатот
  • заштитува од брзото појавување на нови загадувачи