Спечени сегменти

Додадете на секој 5 литри по едно пакување Engine Flush. Оставете го автомобилот да работи во место во продолжение на 20-30 мин. Потоа сменете го маслото. За оптимални резултати, препорачуваме додавање на новото масло Oil Booster или Nano Engine Protect and Seal.

Предности на редовното чистење на системот за масло:

  • спречува спечување на сегментите
  • ја намалува бучавата
  • ја подобрува работата на моторот
  • ја намалува потрошувачката на масло