“Тропање“ на хидраулични лифтови

Исчистете го системот за масло на автомобилот со Engine Flush. Сменете го маслото според упатството на производителот. Додадете на секој 5 литри по едно пакување Hydraulic Lifter Care. 

Забелешка: Во случај да нема механички дефект по 5-10 км. “тропањето“ и бучавата се намалуваат.