Превенција на системот за масло

Редовно одржување на системот за масло со Engine Flush Ви обезбедува:

  • чист мотор и цисто масло
  • оптимална потрошувачка на масло
  • подобрена моќност на моторот
  • помало абење на агрегатите
  • помали емисии на штетни гасови