Протекување во системот за ладење

Додадете Radiator Stop Leak по едно пакување на секој 10 литри течност за ладење. Вклучете го моторот и пуштете го греењето на максимална температура. Оставете го автомобилот да работи во место 5-10 мин.

Забелешка: Доколку е потребно нивото на течност за ладење да се коригира во дозволените граници.